Background

Game Garage

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid omschrijft onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot uw gegevens. U dient het Privacybeleid met aandacht te lezen. Gelieve onze websites of diensten niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid. Het Privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden en reguleert dezelfde diensten en websites net zoals degene vermeld in de Gebruiksvoorwaarden. Alle niet nader gedefinieerde termen die zijn opgenomen in het Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als die in de Gebruiksvoorwaarden.

IN PRINCIPE
hebben we dit beleid opgesteld om u inzicht te verschaffen in de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft. Aangezien we een online aanbieder zijn, kunnen sommige van de onderstaande concepten enigszins technisch zijn; we hebben echter getracht om de zaken op een eenvoudige en duidelijke manier te verduidelijken.

WE VERZAMELEN INFORMATIE OP DE VOLGENDE MANIEREN:
Wanneer u ons informatie verstrekt of toestemming geeft om die informatie te verkrijgen.

We kunnen op verschillende manieren informatie over u inzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens. U kunt onze websites desgewenst ook anoniem bezoeken. We verzamelen uitsluitend uw gegevens indien u er vrijwillig voor kiest om deze informatie aan ons te verstrekken. U kunt altijd weigeren om deze informatie aan ons te verstrekken. Wanneer u ervoor kiest om u te abonneren op een van onze diensten, zullen wij of uw mobiele provider uw gegevens verzamelen die verband houden met de betaling van uw abonnement op onze diensten. Rekening- en factureringsgegevens die door de mobiele provider worden verzameld, zijn onderworpen aan het respectievelijke privacybeleid van die providers.

IN PRINCIPE
verstrekt u ons op vrijwillig bepaalde informatie wanneer u zich abonneert op onze diensten. Dit kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens en alle andere informatie omvatten die u ons verstrekt.

 • We krijgen technische informatie wanneer u onze websites en/of diensten gebruikt.

We kunnen technische informatie over u inzamelen wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt. De technische informatie die we verzamelen kan bestaan uit de gebruikersagent en technische informatie over de manier waarop u verbinding maakt met onze website, zoals het type apparaat dat u gebruikt, de schermafmeting van het apparaat, het type browser, de geografische locatie (landgebonden), de unieke apparaatidentificatie, het IP-adres, muisevenementen (bewegingen, locatie en aantal muisklikken), de startpagina’s, het besturingssysteem, informatie over uw gebruik van onze diensten en andere soortgelijke informatie.

We gebruiken ook cookies en andere technologieën om technische informatie van u te verzamelen. Een cookie is een klein informatiebestand dat op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen om gegevens bij te houden en soms gebruikt wordt om informatie te traceren. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw taalvoorkeuren of andere instellingen op te slaan, zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen bij een bezoek aan onze websites of of het gebruik van onze diensten.

IN PRINCIPE
wordt bepaalde informatie automatisch gegenereerd en geregistreerd wanneer u een website, mobiele applicatie of andere internetdiensten gebruikt. Hetzelfde geldt wanneer u gebruik maakt van onze websites of diensten. Bepaalde soorten informatie die wij verzamelen zijn registratiegegevens, apparaatinformatie en cookiedata.

 • Onze partners en adverteerders verzamelen en delen informatie met ons.

We maken gebruik van Google Analytics, een webgebaseerde analysedienst van Google Inc. (“Google”), waarmee websitebeheerders en -exploitanten door het verzamelen van informatie over de gebruikspatronen van hun bezoekers, inzicht kunnen krijgen in welke individuele webpagina’s werden bezocht, hoe lang de gebruikers de website bezoeken, welke websites de meeste bezoekers hebben doorverwezen, de algemene geografische locatie van bezoekers en andere soortgelijke anonieme statistieken.

Om die reden kan Google Analytics verschillende cookies op uw apparaat genereren en opslaan. Google Analytics verzamelt standaard geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Google Analytics verzamelt geanonimiseerde IP-adressen of internetverbindingen die door bezoekers van websites waarop Google Analytics is geïnstalleerd, worden gebruikt. Google Analytics maakt het IP-adres van bezoekers niet bekend aan de eigenaren van de website waarop Google Analytics is geïnstalleerd en geeft dit ook niet door aan derden.
We gebruiken tevens de remarketingdiensten van Google AdWords om op websites van derden, waaronder Google, te adverteren voor bezoekers die onze websites of diensten reeds eerder hebben bezocht. De advertenties kunnen op de zoekresultatenpagina van Google worden weergegeven of op een website die het weergavenetwerk van Google heeft geïmplementeerd. Om deze reden kunnen externe leveranciers, waaronder Google, diverse cookies op uw apparaat plaatsen.

We maken ook gebruik van Hotjar, analysesoftware voor het plaatsen van een traceringscode op onze websites en diensten, die doorgestuurd wordt naar de servers van Hotjar in Ierland (EU).
Deze traceringscode neemt contact op met de servers van Hotjar en verschaft een script aan uw apparaat waarmee toegang wordt verkregen tot de website of dienst. Dit script registreert specifieke gegevens met betrekking tot uw gebruik van die specifieke website of dienst. Deze informatie wordt vervolgens voor verdere verwerking naar de servers van Hotjar gestuurd. Door middel van deze instrumenten ontvangen wij heatmaps, bezoekersregistraties, funnels en formulieranalyses, die ons helpen om u een betere gebruikservaring en service te bieden en ons te helpen bij het vaststellen van technische problemen en bij het analyseren van gedragstrends.

Hotjar maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen, waaronder standaard online loggegevens en gegevens over uw gedragspatronen wanneer u onze websites en diensten gebruikt. Dit om u een betere gebruikservaring te verlenen, uw voorkeuren te identificeren, technische problemen vast te stellen, trends te analyseren en om over het algemeen bij te dragen aan de verbetering van onze websites en diensten. Hotjar kan ook cookies gebruiken om inloggegevens op uw apparaat op te slaan. Dit helpt om te bepalen of een bepaald apparaat eerder onze websites of diensten heeft bezocht, zodat de inloggegevens niet telkens opnieuw hoeven te worden ingevoerd wanneer u die website of dienst gebruikt. Hotjar gebruikt eveneens cookies om te bepalen of iemand zich heeft afgemeld om niet te worden gevolgd door Hotjar.

Verder gebruiken we Google DoubleClick om te adverteren op basis van wat relevant is voor een gebruiker, de rapportage over de campagneprestaties te verbeteren en te voorkomen dat advertenties worden getoond die de gebruiker al eerder heeft gezien. Om die reden genereert Google DoubleClick diverse cookies op uw apparaat. Google DoubleClick maakt bijvoorbeeld gebruik van cookies om te registreren welke advertenties op welke browser worden weergegeven. Wanneer een advertentie op een browser wordt weergegeven, kan Google DoubleClick de cookies van die browser gebruiken om te controleren welke Google DoubleClick-advertenties reeds op die specifieke browser werden getoond. Zo vermijdt Google DoubleClick dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker reeds te zien kreeg. Op dezelfde manier stellen cookies Google DoubleClick in staat om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te registreren, wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een Google DoubleClick-advertentie bekijkt en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en een aankoop te doen.

IN PRINCIPE
We ontvangen eveneens informatie over uw activiteiten buiten onze website en diensten om, afkomstig van onze adverteerders en andere derden waarmee we samenwerken, of ook uit andere publiekelijk beschikbare bronnen.

Online adverteerders of derden delen informatie met ons om de prestaties van onze diensten te meten of te verbeteren, of om erachter te komen wat voor soort advertenties we u kunnen tonen.

HOE KAN IK VOORKOMEN DAT COOKIES WORDEN OPGESLAGEN EN ER ME VOOR AFMELDEN?
U kunt uw webbrowser zo instellen om cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden.
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics eveneens voorkomen door naar de afmeldingspagina van Google Analytics te gaan en de Google-add-on voor uw browser te installeren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout of bezoek https://www.google.com/settings/ads om uw instellingen voor Google Analytics, Google AdWords en Google DoubleClick te wijzigen.

U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om Hotjar uw informatie niet te laten verzamelen wanneer u onze websites en diensten bezoekt opwww.hotjar.com/opt-out en te klikken op “Hotjar uitschakelen”.

Ga naar de website van Google voor meer informatie over het installeren en verwijderen van de Google-add-on, Google Analytics, Google DoubleClick of AdWords.

IN PRINCIPE
kunt u het opslaan van cookies en het verzamelen van gegevens door ons, Google en Hotjar voorkomen door uw cookie-instellingen in uw browser aan te passen of door u af te melden bij de volgende websites: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout of bezoek https://www.google.com/settings/ads om uw instellingen voor Google Analytics, Google AdWords en Google DoubleClick in te stellen of de website van Hotjar te bezoeken www.hotjar.com/opt-out.

HET GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE
We kunnen uw informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van de door u aangevraagde dienst(en);
 • De facturatie van de aan u geleverde dienst(en);
 • U marketingcommunicatie sturen;
 • Het leveren van de klantenservice;
 • Het beschermen van onze rechten of eigendommen;
 • De naleving van de Gebruiksvoorwaarden;
 • Te voldoen aan de wettelijke vereisten;
 • Om onze websites en services te verbeteren;
 • Om te reageren op uw verzoeken, vragen en/of andere aanvragen; en
 • te reageren op gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of andere gerechtelijke procedures..

Volgens de privacywetgeving zijn wij verplicht om bekend te maken op welke wettelijke gronden we uw informatie kunnen gebruiken. We hebben uw gegevens nodig om de contractuele overeenkomsten tussen u en ons te kunnen nakomen.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken indien er sprake is van legitieme belangen. Dit houdt in dat we nastreven om u een zo optimaal en gepersonaliseerd mogelijke service aan te bieden. Uiteraard houden we te allen tijde rekening met uw privacy.

We kunnen de wettelijke verplichting hebben om uw informatie te openbaren. Dit kan zijn wanneer we bijvoorbeeld fraude vermoeden, of wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw informatie te gebruiken. Dit is het geval wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief. We volgen dit nauwkeurig op.

IN PRINCIPE
gebruiken we uw gegevens om u onze diensten aan te bieden, u advertenties te tonen die voor u relevant, interessant en persoonlijk zijn, om onze website en diensten te verbeteren, om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te reageren op uw verzoeken.

HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN
We bewaren uw informatie zo lang als nodig om onze diensten aan u te leveren. Indien nodig bewaren we uw informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben en niet langer hoeven te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, zullen we uw gegevens uit onze systemen verwijderen of depersonaliseren, zodat we u niet meer kunnen identificeren.

IN PRINCIPE
bewaren we uw gegevens niet langer dan nodig.

HOE WIJ UW INFORMATIE OOK BUITEN DE EU BESCHERMEN
We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en gegevens, maar kunnen niet waarborgen of garanderen dat de informatie die u aan ons doorgeeft veilig is en kunnen niet garanderen dat uw informatie niet toegankelijk is, niet wordt vrijgegeven, niet wordt gewijzigd of niet wordt vernietigd door een schending van een van onze sectorspecifieke fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingsmaatregelen. We hanteren de aangewezen praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw informatie, transactieregistraties en -gegevens die zijn opgeslagen op onze websites.

Er bestaat echter geen enkele overdrachtsmethode via het internet of voor elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. We zullen onze beveiligingsprocedures blijven verbeteren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Aangezien we internationaal actief zijn, kunnen uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, worden overgemaakt aan en beschikbaar worden gesteld in de VS en/of een ander land dan het land waar u woonachtig bent. In deze landen nemen we alle redelijke zorg om uw persoonsgegevens te beschermen.

IN PRINCIPE
doen we er alles aan om uw informatie veilig te houden. Omdat we internationaal actief zijn, kan uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, worden overgedragen naar en beschikbaar worden gesteld in een ander land dan het land waar u woonachtig bent. In deze landen nemen we alle redelijke zorg om uw informatie te beschermen.

HET DELEN VAN UW INFORMATIE
We delen uw informatie met online adverteerders en externe bedrijven die wij of zij gebruiken om de levering en prestaties van advertenties of inhoud op websites en apps (bijvoorbeeld via Google Analytics en Google AdWords) op te volgen of te verbeteren, zoals hierboven beschreven.

Afgezien van de expliciete bepalingen in dit Privacybeleid, zullen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden. We behouden ons echter het recht voor om de informatie die we verzamelen te delen met derden in geaggregeerde en/of anonieme vorm, zonder de noodzaak om uw toestemming te vragen of u hierover te hoeven informeren. We kunnen eveneens verzamelde informatie openbaar maken, indien vereist door de wet of openbaarmaking in goed vertrouwen noodzakelijk is om (1) te voldoen aan de wet of aan een juridische procedure waaraan we moeten beantwoorden; (2) onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen; of (3) in een noodgeval om iemands veiligheid te vrijwaren. Houd er rekening mee dat we mogelijk verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare gegevens vrij te geven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- en wetshandhavingsvereisten.

IN PRINCIPE
delen we uw informatie met online adverteerders en externe bedrijven die wij of zij gebruiken om de advertenties of inhoud op websites en apps op te volgen of te verbeteren (bijvoorbeeld via Google Analytics en Google Adwords).

Alle overige gegevens worden niet gedeeld, tenzij we hiertoe worden verplicht.

PRIVACY VAN KINDEREN
De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Om die reden verzamelen of vragen we niet bewust informatie van iemand jonger dan 13 jaar. In het geval we vernemen dat we informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we mogelijk over informatie beschikken van een kind jonger dan 13 jaar, dient u contact met ons op te nemen door een e-mail te verzenden naar het e-mailadres dat wordt meegedeeld op onze websites en bij onze diensten.

IN PRINCIPE
verzamelen we geen informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

AANVAARDING VAN DIT PRIVACYBELEID
Door gebruik te maken van onze websites of diensten, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen op deze pagina te publiceren. Controleer de revisiedatum onderaan deze pagina om te bepalen of het beleid is gewijzigd sinds u het voor het laatst hebt geraadpleegd. Als u na de publicatie van het bijgewerkte Privacybeleid gebruik blijft maken van een deel van onze website of diensten, stemt u in met de wijzigingen.

IN PRINCIPE
gaat u akkoord met dit privacybeleid, door de website en diensten te gebruiken.

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid. Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen publicerenop deze pagina zodat u steeds toegang hebt tot het nieuwste privacybeleid.

IN PRINCIPE
actualiseren we dit privacybeleid regelmatig en volgen het nauwlettend op.

CONTACT MET ONS OPNEMEN
We willen dat u de controle heeft over hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt. Dit kan op de volgende manieren:

 1. U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 2. U kunt ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, of u kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren te corrigeren;
 3. In bepaalde situaties kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen, blokkeren of beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde manieren waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken; en
 4. In bepaalde situaties kunt u ons ook vragen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens over te dragen naar derden.

Indien we uw persoonlijke gegevens gebruiken met uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van legitieme belangen, hebt u bovendien te allen tijde het recht om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het is u verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens volledig, accuraat en actueel zijn. Stel ons op de hoogte van eventuele wijzigingen of onjuistheden in uw persoonlijke gegevens door onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Voor al uw verzoeken, evenals vragen over dit Privacybeleid, de handelswijze van de websites of uw gebruik van de websites, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar helpBE@gamegarage.me. U kunt contact opnemen met hetzelfde e-mailadres als u bezwaar wilt aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van legitieme belangen en er geen rechtstreekse afmeldingsprocedure voor u beschikbaar is.

Als u gevestigd bent in de EER en van mening bent dat we ons niet hebben gehouden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor gegevensbescherming in Nederland of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

IN PRINCIPE
als u de gegevens die wij over u hebben opgeslagen wilt ontvangen, als u wilt dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd, of als u andere vragen heeft.
Als u gevestigd bent in de EER, kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat we de wetgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd.