Background

Game Garage

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše závazky a vaše práva týkající se vašich údajů. Zásady ochrany osobních údajů byste si měli pečlivě přečíst. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše Webové stránky ani Služby. Zásady ochrany osobních údajů jsou řádně začleněny a podléhají Podmínkám poskytování služby a upravují stejné Služby a Webové stránky jako ty, které jsou uvedeny v Podmínkách poskytování služby. Všechny termíny, které používáme v Zásadách ochrany osobních údajů, aniž bychom je definovali, mají stejnou definici, jaká je jim dána v Podmínkách poskytování služby.

V PODSTATĚ
Tyto zásady jsme sepsali, abychom vám pomohli porozumět tomu, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jaké možnosti ohledně nich máte. Protože jsme internetová společnost, některé z níže uvedených konceptů jsou trochu technické, ale snažili jsme se vše vysvětlit jednoduchým a jasným způsobem

ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

1. Když nám je poskytnete nebo nám dáte svolení je získat

Vaše údaje můžeme shromažďovat v různých podobách, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace o bankovním účtu. Pokud si přejete, můžete naše Webové stránky navštívit anonymně. Vaše údaje shromažďujeme pouze v případě, že se dobrovolně rozhodnete nám takové údaje předat. Poskytnutí těchto údajů nám můžete kdykoli odmítnout. Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru naší Služby, budeme my nebo mobilní operátor vaší sítě shromažďovat vaše údaje týkající se platby za předplatné našich Služeb. Údaje o účtu a fakturaci shromážděné mobilním operátorem podléhají jejich příslušným zásadám ochrany osobních údajů.

V PODSTATĚ
Když se přihlásíte k předplatnému našich služeb, dobrovolně nám poskytnete určité údaje. Ty můžou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o bankovním účtu a jakékoli další informace, které nám poskytnete.

2. Technické údaje získáváme tehdy, když navštívíte naše Webové stránky anebo Služby

Technické údaje o vás můžeme shromažďovat, kdykoli navštívíte naše Webové stránky nebo použijete naše Služby. Technické údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat uživatelského agenta a technické informace o vašich způsobech připojení k naší Webové stránce, jako je typ zařízení, které používáte, velikost obrazovky zařízení, typ prohlížeče, geografická poloha (pouze země), jedinečné identifikátory zařízení, adresa internetového protokolu, události myši (pohyby, umístění a počet kliknutí), vstupní stránky, operační systém, informace o vašem používání našich služeb a další podobné údaje.

Ke shromažďování vašich technických údajů používáme také soubory cookie a další technologie. Soubor cookie je informace, která je uložena na pevném disku vašeho zařízení pro účely vedení záznamů a někdy pro sledování údajů. Soubory cookie používáme například k ukládání vašich jazykových preferencí nebo jiných nadbytečných nastavení, takže je nemusíte nastavovat pokaždé, když navštívíte naše Webové stránky nebo Služby.

V PODSTATĚ
Kdykoli použijete jakýkoli web, mobilní aplikaci nebo jiné internetové služby, vytvoří se určité údaje, které budou automaticky zaznamenány. Totéž platí, když používáte naše Služby nebo Webové stránky. Některé z typů údajů, které shromažďujeme, jsou data protokolů, informace o zařízení a údaje o souborech cookie.

3. Naši partneři a inzerenti s námi shromažďují a sdílejí informace

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“), která pomáhá vlastníkům a provozovatelům webových stránek osvojovat si a chápat vzorce používání návštěvníků, kteří používají jejich webové stránky, shromažďováním údajů, konkrétně; které jednotlivé webové stránky byly navštíveny, kolik času uživatelé na webových stránkách strávili, které webové stránky referovaly nejvíce návštěvníků, obecná geografická poloha návštěvníků a další podobné anonymní statistiky.

Z tohoto důvodu může Google Analytics na vašem zařízení vytvořit a uložit několik souborů cookie. Google Analytics ve výchozím nastavení neshromažďuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti. Google Analytics shromažďuje anonymizovanou IP adresu nebo připojení k internetu používané návštěvníky webových stránek, na které je služba Google Analytics nainstalována. Google Analytics neodhalí ani nezveřejní IP adresu návštěvníků vlastníkům webových stránek, na kterých je Google Analytics nainstalována.

K inzerci na webech třetích stran používáme také remarketingové služby Google AdWords, včetně Googlu, u návštěvníků, kteří dříve navštívili naše Webové stránky nebo Služby. Reklama se může nacházet na stránce s výsledky vyhledávání Google nebo na webu, který má implementovanou reklamní síť Google. Z tohoto důvodu mohou prodejci třetích stran včetně společnosti Google vytvořit na vašem zařízení několik souborů cookie.

Dále aktivujeme analytický software Hotjar vložením sledovacího kódu do našich Webových stránek a Služeb, který dále přenáší na servery Hotjar se sídlem v Irsku (EU).

Tento sledovací kód kontaktuje servery společnosti Hotjar a poskytuje skript vašemu zařízení, které přistupuje k Webové stránce nebo Službě. Tento skript zachytí konkrétní údaje související s vaší interakcí s danou Webovou stránkou nebo Službou. Tyto informace jsou poté odeslány k dalšímu zpracování na servery Hotjar.Prostřednictvím těchto nástrojů přijímáme teplotní mapy, záznamy návštěvníků, trychtýře a analýzu formulářů, které nám pomáhají poskytovat vám lepší zážitek a služby a také nám pomáhají diagnostikovat technické problémy a analyzovat uživatelské trendy.

Hotjar používá cookies ke shromažďování technických informací včetně standardních informací z internetového protokolu a podrobností o vašich vzorcích chování při návštěvě našich Webových stránek a Služeb. Důvodem je poskytnout vám lepší zážitek, identifikovat preference, diagnostikovat technické problémy, analyzovat trendy a obecně pomoci zlepšit naše Webové stránky a Služby. Hotjar může používat cookies také k zaznamenávání přihlašovacích údajů do vašeho zařízení. To pomáhá určit, zda konkrétní zařízení dříve navštívilo naše Webové stránky nebo Služby, takže při každé návštěvě této Webové stránky nebo Služby nebudou muset být znovu zadány přihlašovací údaje. Hotjar používá cookies také k určení, zda se někdo odhlásil ze sledování službami Hotjar.

Vedle toho používáme Google DoubleClick, abychom vybírali reklamy podle toho, co je pro uživatele relevantní, k lepšímu vytváření přehledů o výkonu kampaně a abychom se vyhnuli zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Z tohoto důvodu vytvoří Google DoubleClick na vašem zařízení několik cookies. Google DoubleClick používá soubory cookie například k uchovávání protokolu o tom, které reklamy se zobrazují v kterém prohlížeči. Když je čas zobrazit reklamu v prohlížeči, Google DoubleClick může pomocí souborů cookie prohlížeče zkontrolovat, které reklamy Google DoubleClick již byly do konkrétního prohlížeče doručeny. Google DoubleClick tak brání zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Stejným způsobem umožňují soubory cookie službě Google DoubleClick zaznamenávat konverze související s požadavky na reklamu – například když si uživatel prohlíží reklamu Google DoubleClick a později pomocí stejného prohlížeče navštíví web inzerenta a provede nákup.

V PODSTATĚ
Údaje o vás a vaší aktivitě mimo náš web a služby získáváme také od našich inzerentů a dalších třetích stran, se kterými spolupracujeme, nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.
Online inzerenti nebo třetí strany s námi sdílejí údaje za účelem měření nebo zlepšování výkonu našich služeb nebo zjišťování, jaké druhy reklam se vám mají zobrazovat.

JAK PŘEDCHÁZET UCHOVÁVÁNÍ A ODHLÁŠENÍ Z POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE?

Můžete se rozhodnout nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás upozornil na odesílání souborů cookie.

Shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics můžete zabránit také návštěvou stránky pro odhlášení ze služby Google Analytics a instalací doplňku Google pro váš prohlížeč. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo navštivte https://www.google.com/settings/ads pro nastavení Google Analytics, Google AdWords a Google DoubleClick.

Při návštěvě našich Webových stránek a Služeb se můžete kdykoli odhlásit ze shromažďování vašich údajů pomocí Hotjar, a to přes www.hotjar.com/opt-out a kliknutím na „Zakázat Hotjar“.

Další podrobnosti o instalaci a odinstalování doplňku Google, Google Analytics, Google DoubleClick nebo AdWords naleznete na webových stránkách společnosti Google.

V PODSTATĚ
Ukládání souborů cookie můžete zabránit a zastavit shromažďování údajů námi, společnostmi Google a Hotjar změnou nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo odhlášením na následujících webových stránkách: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo na https://www.google.com/settings/ads k úpravě vašich nastavení pro Google Analytics, Google AdWords a Google DoubleClick a dále na webových stránkách Hotjar www.hotjar.com/opt-out.

JAK POUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE

Vaše údaje můžeme použít pro následující účely:

  • Poskytnutí požadované služby;
  • Vyúčtování a platba za poskytnuté služby;
  • Zasílání marketingové komunikace;
  • Poskytování péče o zákazníky;
  • Ochrana našich práv nebo majetku;
  • Prosazování podmínek služby;
  • Dodržování zákonných požadavků;
  • Vylepšování našich Webových stránek a Služeb;
  • Odpovědi na vaše dotazy nebo jiné požadavky; a
  • V reakci na soudní příkazy, předvolání nebo jiná soudní řízení.

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů jsme povinni zveřejnit, na základě jakých právních důvodů můžeme vaše údaje použít. Vaše údaje vyžadujeme kvůli smluvním dohodám mezi vámi a námi.

Kromě toho můžeme vaše údaje použít v případě oprávněného zájmu. To znamená, že vám chceme poskytovat ty nejoptimálnější přizpůsobené služby. Samozřejmě máme neustále na paměti vaše soukromí.

K používání vašich údajů můžeme mít zákonnou povinnost. Například pokud máme podezření na podvod. A v některých případech jste nám svolení k použití vašich údajů poskytli vy. K tomu dojde, když se přihlásíte k odběru newsletteru. Odpovídajícím způsobem to sledujeme.

V PODSTATĚ
Vaše údaje používáme k poskytování našich služeb, k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantní, zajímavé a osobní, ke zlepšování našich Webových stránek a Služeb, k dodržování zákonných požadavků a reagování na vaše požadavky.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je k poskytování našich služeb potřeba. Vaše údaje budeme uchovávat podle potřeby, abychom splnili naše zákonné povinnosti, vyřešili spory a prosadili naše dohody.

Když již nebudeme muset vaše údaje používat a nebudeme je muset uchovávat, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti, buď je odstraníme z našich systémů, nebo je anonymizujeme, abychom vás nemohli identifikovat.

V PODSTATĚ
Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné.

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE MIMO EU

Jde nám o ochranu vašeho soukromí a údajů, ale nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli údajů, které nám předáváte, ani zaručit, že k vašim údajům nebude možné přistupovat, zveřejňovat je, měnit je nebo ničit porušením kterékoli z našich standardních fyzických, technických nebo manažerských záruk. Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným nebo náhodným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením vašich údajů, údajů o transakcích a údajů uložených na našich Webových stránkách.

Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání však není stoprocentně bezpečný. Proto nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost. Jakmile budou k dispozici nové technologie, budeme naše bezpečnostní postupy i nadále zlepšovat.

Protože působíme na mezinárodní úrovni, mohou být vaše údaje, včetně osobních údajů, přeneseny a zpřístupněny v USA nebo jakékoli jiné zemi, než je země, kde máte trvalý pobyt. Také v těchto zemích věnujeme ochraně vašich osobních údajů veškerou přiměřenou péči.

V PODSTATĚ
Usilovně pracujeme na tom, aby byly vaše údaje v bezpečí. Protože působíme na mezinárodní úrovni, mohou být vaše údaje, včetně osobních údajů, přeneseny a zpřístupněny v jiné zemi, než je země, kde máte trvalý pobyt. Také v těchto zemích věnujeme ochraně vašich údajů veškerou přiměřenou péči.

SDÍLENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše údaje sdílíme s online inzerenty a společnostmi třetích stran, které my nebo oni používáme k auditu nebo zlepšování doručování a výkonu reklam nebo obsahu na webových stránkách a v aplikacích (například prostřednictvím Google Analytics a Google Adwords), jak je uvedeno výše.

Kromě případů výslovně popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebudeme osobní identifikační údaje sdílet s žádnou třetí stranou. Vyhrazujeme si však právo sdílet údaje, které shromažďujeme, se třetími stranami v agregované nebo anonymní podobě a nemusíme žádat o vaše svolení, ani vás informovat, že tak činíme. Údaje, které shromažďujeme, můžeme zveřejnit také v případě, kdy to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je zveřejnění nezbytné pro (1) dodržování zákonů nebo zákonných postupů, které se na nás vztahují; (2) ochranu a obranu našich práv nebo majetku; nebo (3) jednání v případě nouze pro ochranu něčí bezpečnosti. Upozorňujeme, že můžeme být povinni zveřejnit osobní identifikační údaje v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti a vymáhání práva.

V PODSTATĚ
S online inzerenty a společnostmi třetích stran sdílíme vaše údaje, které my nebo oni používáme k auditu nebo vylepšování reklam nebo obsahu na webech a aplikacích (například prostřednictvím Google Analytics a Google Adwords).

Jakékoli jiné údaje nejsou sdíleny, pokud k tomu nejsme nuceni.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Ochrana osobních údajů dětí je obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme údaje od osob mladších 13 let. V případě, že se dozvíme, že jsme shromáždili údaje dítěte mladšího 13 let, co nejrychleji tyto údaje smažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakékoli údaje od dítěte mladšího 13 let nebo o něm, kontaktujte nás zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, která vám byla sdělena na Webových stránkách nebo našich Službách.

V PODSTATĚ
Neshromažďujeme údaje o dětech mladších 13 let.

PŘIJETÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním Webových stránek nebo jakýchkoli našich Služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit zveřejněním změn na této stránce. Pokud chcete vědět, zda od poslední kontroly došlo ke změnám, podívejte se na datum revize v dolní části této stránky, prosím. Vaše další používání jakékoli části naší Webové stránky nebo Služeb po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů bude znamenat váš souhlas s těmito změnami.

V PODSTATĚ
Používáním Webových stránek a Služeb souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času můžeme v našich Zásadách ochrany osobních údajů provést změny. Pokud se rozhodneme naše Zásady ochrany osobních údajů upravit, zveřejníme změny na této stránce, abyste měli vždy přístup k nejnovějším Zásadám ochrany osobních údajů.

V PODSTATĚ
Tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme a pozorně je monitorujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

Chceme, abyste měli kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje používáme. Můžete to provést následujícími způsoby:

1. Můžete nás požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;

2. Můžete nás informovat o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů, nebo nás můžete požádat o opravu jakýchkoli osobních údajů, které o vás uchováváme;

3. V určitých situacích nás můžete požádat o vymazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo vznést námitku proti konkrétním způsobům, jak vaše osobní údaje používáme; a

4. V určitých situacích nás můžete také požádat o zaslání osobních údajů, které jste nám poskytli, třetí straně.
Pokud používáme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, podle příslušných zákonů jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Vedle toho, pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo kdykoli vznést proti tomuto použití vašich osobních údajů námitku, jak vyplývá z platných zákonů.

Spoléháme se na to, že zajistíte, aby vaše osobní údaje byly úplné, přesné a aktuální. O jakýchkoli změnách nebo nepřesnostech ve vašich osobních údajích nás prosím neprodleně informujte.

S veškerými požadavky i dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, postupů na Webových stránkách nebo vašich záležitostí s Webovými stránkami, nás prosím kontaktujte zasláním e-mailu na helpCZ@gamegarage.co. Na stejnou e-mailovou adresu nám můžete napsat, pokud chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu a nemáte přímo k dispozici žádný mechanismus pro odhlášení,

Pokud sídlíte v EHP a domníváte se, že jsme nedodrželi zákony o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u komise pro ochranu údajů v Nizozemsku nebo u svého místního dozorového úřadu.

V PODSTATĚ
Kontaktujte nás v případě, že chcete obdržet údaje, které jsme o vás uložili, pokud chcete, aby byly vaše údaje opraveny, pozastaveny nebo odstraněny, nebo pokud máte jakýkoli jiný dotaz.

Pokud sídlíte v EHP, můžete podat stížnost u regulačního orgánu, pokud si myslíte, že jsme nedodrželi zákon o ochraně údajů.