Background

Game Garage

Pravidlá ochrany súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše záväzky a vaše práva týkajúce sa vašich informácií. Odporúčame vám si pozorne prečítať tieto zásady ochrany osobných údajov. V prípade vášho nesúhlasu s týmito zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte naše webové lokality ani služby. Zásady ochrany osobných údajov sú riadne začlenené do Podmienok používania služieb a podliehajú im a riadia sa nimi tie isté služby a webové lokality ako tie, ktoré sú uvedené v Podmienkach používania služieb. Všetky pojmy, ktoré používame v zásadách ochrany osobných údajov bez ich definície, majú rovnakú definíciu, aká je uvedená v Podmienkach používania služieb.

JEDNODUCHO
Tieto zásady sme napísali, aby ste pochopili, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké možnosti v súvislosti s nimi máte. Keďže sme internetová spoločnosť, niektoré z nasledujúcich pojmov sú trochu technické, ale snažili sme sa ich vysvetliť jednoducho a zrozumiteľne.

INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI:

1. Keď nám ich poskytnete alebo nám dáte súhlas na ich získanie
Informácie od vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a informácie o bankovom účte. Naše webové lokality však môžete navštevovať anonymne, ak sa tak rozhodnete. Informácie od vás budeme zhromažďovať len vtedy, ak sa dobrovoľne rozhodnete nám ich poskytnúť. Poskytnutie takýchto informácií môžete vždy odmietnuť. Ak sa rozhodnete predplatiť si našu službu, my alebo mobilný operátor vašej siete budeme zhromažďovať vaše informácie súvisiace s platbou za predplatné našich služieb. Informácie o účte a fakturácii, ktoré zhromažďuje mobilný operátor, podliehajú ich príslušným zásadám ochrany osobných údajov.

JEDNODUCHO
Predplatením našich služieb nám dobrovoľne poskytnete určité informácie. Môže to byť meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o bankovom účte či akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete.

2. Technické informácie získavame, keď navštívite naše stránky a/alebo služby
Technické informácie o vás môžeme získavať vždy, keď navštívite naše webové lokality alebo používate naše služby. Technické informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať identifikáciu používateľa a technické informácie o spôsobe vášho pripojenia k našim webovým lokalitám, ako je typ zariadenia, ktoré používate, veľkosť obrazovky zariadenia, typ prehliadača, geografická poloha (len krajina), jedinečné identifikátory zariadenia, adresa internetového protokolu, pohyby myši (pohyby, poloha a počet kliknutí), vstupné stránky, operačný systém, informácie o vašom používaní našich služieb a ďalšie podobné informácie.
Na zhromažďovanie technických informácií od vás používame aj súbory cookie a iné technológie. Súbor cookie je časť informácií, ktorá sa ukladá na pevný disk vášho zariadenia na účely uchovávania záznamov a niekedy aj na sledovanie informácií. Napríklad súbory cookie používame na ukladanie vašich jazykových preferencií alebo iných opakovaných nastavení, aby ste ich nemuseli nastavovať pri každej návšteve našich webových lokalít alebo služieb.

JEDNODUCHO
Pri každej vašej návšteve akejkoľvek webovej stránky, mobilnej aplikácie alebo iných internetových služieb, vytvárate určité informácie, ktoré sa automaticky zaznamenávajú. To isté platí aj pri používaní našich služieb a webových lokalít. Ku zhromažďovaným údajom patria aj údaje o protokole, informácie o zariadení a údaje súborov cookie.
3. Naši partneri a inzerenti zhromažďujú informácie a zdieľajú ich s nami.
Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google“), ktorá pomáha majiteľom a prevádzkovateľom webových stránok spoznávať a chápať spôsoby používania návštevníkov, ktorí používajú ich webové stránky, a to zhromažďovaním informácií, konkrétne: ktoré jednotlivé webové stránky boli navštívené, ako dlho používatelia strávili na webovej stránke, ktoré webové stránky odkazovali najviac návštevníkov, všeobecná geografická poloha návštevníkov a iné podobné anonymné štatistiky.
Z tohto dôvodu môže služba Google Analytics vytvoriť a uložiť vo vašom zariadení niekoľko súborov cookie. Služba Google Analytics štandardne nezhromažďuje žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu osôb. Služba Google Analytics zhromažďuje anonymizované IP adresy alebo internetové pripojenia, ktoré používajú návštevníci webových stránok, na ktorých bola služba Google Analytics nainštalovaná. Služba Google Analytics neodhaľuje ani nezverejňuje IP adresy návštevníkov majiteľom webových stránok, na ktorých bola služba Google Analytics nainštalovaná.
Taktiež používame služby remarketingu Google AdWords na inzerovanie na webových stránkach tretích strán vrátane spoločnosti Google návštevníkom, ktorí už predtým navštívili naše služby alebo webové lokality. Reklama môže byť zobrazená na stránke s výsledkami vyhľadávania Google alebo na webovej stránke, ktorá má implementovanú zobrazovaciu sieť Google. Z tohto dôvodu môžu predajcovia tretích strán vrátane spoločnosti Google vytvoriť vo vašom zariadení niekoľko súborov cookie.
Vložením sledovacieho kódu do našich webových lokalít a služieb umožňujeme aj používanie analytického softvéru Hotjar. Tento kód sa ďalej prenáša na servery Hotjar so sídlom v Írsku (EÚ).
Tento sledovací kód kontaktuje servery spoločnosti Hotjar a poskytuje skript vášmu zariadeniu, ktoré pristupuje k webovým lokalitám alebo službe. Tento skript zachytí špecifické údaje týkajúce sa vašej interakcie s danou webovou lokalitou alebo službou. Tieto informácie sa potom odošlú na servery spoločnosti Hotjar na ďalšie spracovanie. Pomocou týchto nástrojov získavame teplotné mapy, záznamy návštevníkov a analýzu formulárov, ktoré nám pomáhajú poskytovať vám lepšie služby a zážitky a tiež nám pomáhajú pri diagnostike technických problémov a analýze trendov používateľov.
Spoločnosť Hotjar používa súbory cookie na zhromažďovanie technických informácií vrátane štandardných informácií z internetových protokolov a podrobností o vašom správaní pri návšteve našich lokalít a služieb. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť vám lepšie skúsenosti, identifikovať preferencie, diagnostikovať technické problémy, analyzovať trendy a vo všeobecnosti pomôcť zlepšiť naše webové lokality a služby. Hotjar môže tiež používať súbory cookie na zaznamenávanie prihlasovacích údajov vo vašom zariadení. To pomáha určiť, či konkrétne zariadenie už predtým navštívilo naše webové lokality alebo služby, aby sa prihlasovacie údaje nemuseli zadávať znova pri každej návšteve danej webovej lokality alebo služby. Spoločnosť Hotjar používa súbory cookie aj na určenie, či niekto odmietol sledovanie prostredníctvom služieb Hotjar.
Okrem toho používame aj službu Google DoubleClick na zobrazovanie reklám na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, na zlepšenie vykazovania výkonnosti kampaní a na zabránenie zobrazovania reklám, ktoré používateľ už videl. Z tohto dôvodu služba Google DoubleClick vytvára vo vašom zariadení niekoľko súborov cookie. Google DoubleClick napríklad používa súbory cookie na uchovávanie záznamov o tom, ktoré reklamy sa v ktorom prehliadači už zobrazili. V čase zobrazenia reklamy v prehliadači môže služba Google DoubleClick použiť súbory cookie prehliadača na kontrolu reklám Google DoubleClick, ktoré už boli v danom prehliadači zobrazené. Takto služba Google DoubleClick zabráni zobrazovaniu reklám, ktoré používateľ už videl. Rovnako aj súbory cookie umožňujú službe Google DoubleClick zaznamenávať konverzie súvisiace s reklamnými požiadavkami, napríklad, keď si používateľ pozrie reklamu Google DoubleClick a neskôr použije ten istý prehliadač na návštevu webovej lokality inzerenta a uskutoční nákup.

JEDNODUCHO
Informácie o vás a vašich aktivitách mimo našej webovej lokality a služieb získavame aj od našich inzerentov a iných tretích strán, s ktorými spolupracujeme, alebo z iných verejne dostupných zdrojov.

Online inzerenti alebo tretie strany s nami zdieľajú informácie, aby sme mohli merať alebo zlepšovať výkon našich služieb alebo aby sme zistili, aké druhy reklám vám máme zobrazovať.

AKO ZABRÁNIŤ UKLADANIU SÚBOROV COOKIE A ODMIETNUŤ ICH?

Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory cookie alebo vás upozorňoval na ich odosielanie.
Zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť aj tak, že navštívite stránku odmietnutia Google Analytics a nainštalujete si doplnok Google pre svoj prehliadač. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout alebo navštívte stránku https://www.google.com/settings/ads, kde si môžete upraviť nastavenia pre služby Google Analytics, Google AdWords a Google DoubleClick.
Zhromažďovanie vašich údajov pri návšteve našich webových lokalít a služieb môžete kedykoľvek odmietnuť tak, že navštívite stránku www.hotjar.com/opt-out a kliknete na položku „Zakázať Hotjar“.
Ďalšie podrobnosti o inštalácii a odinštalovaní doplnku Google, služby Google Analytics, Google DoubleClick alebo AdWords nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google.

JEDNODUCHO
Ukladaniu súborov cookie a zastaveniu zhromažďovania údajov nami, spoločnosťou Google a Hotjar môžete zabrániť zmenou nastavení súborov cookie vo svojom prehliadači alebo ich odmietnutím na týchto webových stránkach: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout alebo navštívte stránku https://www.google.com/settings/ads, kde môžete upraviť nastavenia služby Google Analytics, Google AdWords a Google DoubleClick, alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Hotjar www.hotjar.com/opt-out.

AKO POUŽÍVAME ZHROMAŽDENÉ INFORMÁCIE

Vaše informácie môžeme používať na tieto účely:
• Poskytovanie služieb, ktoré požadujete;
• Vyúčtovanie a vyberanie poplatkov za služby, ktoré vám boli poskytnuté;
• Zasielanie marketingovej komunikácie;
• Poskytovanie starostlivosti o zákazníkov;
• Ochrana nášho práva alebo majetku;
• Vymáhanie dodržiavania podmienok poskytovania služieb;
• Dodržiavanie zákonných požiadaviek;
• Zlepšovanie našich stránok a služieb;
• Reakcie na vaše otázky, dotazy a/alebo iné požiadavky; a
• Reakcie na súdne príkazy, predvolania alebo iné právne konania.
Podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov sme povinní zverejniť, na základe akých právnych dôvodov používame vaše informácie. Vaše informácie vyžadujeme z dôvodu zmluvných dohôd medzi vami a nami.
Okrem toho môžeme vaše informácie použiť v prípade oprávneného záujmu. To znamená, že vám chceme poskytnúť čo najoptimálnejšie a najosobnejšie služby. Samozrejme, vždy máme na pamäti vaše súkromie.
Mohli by sme mať zákonnú povinnosť používať vaše informácie. Napríklad pri podozrení na podvod. Niekedy ste nám poskytli súhlas na použitie vašich informácií. To je v prípade prihlásenia sa na odber informačného newsletteru. Tieto skutočnosti si náležite evidujeme.

JEDNODUCHO
Vaše informácie používame na poskytovanie našich služieb, na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, zaujímavé a osobné, na zlepšovanie našej stránky a služieb, na dodržiavanie zákonných požiadaviek a na odpovedanie na vaše žiadosti.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE

Vaše informácie budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie našich služieb pre vás. Vaše informácie budeme uchovávať tak, ako to bude potrebné na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.
Keď už nebudeme potrebovať používať vaše informácie a nebude potrebné, aby sme ich uchovávali na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností, buď ich odstránime z našich systémov, alebo ich depersonalizujeme, aby sme vás nemohli identifikovať.

JEDNODUCHO
Vaše údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné.

AKO CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE AJ MIMO EÚ

Záleží nám na ochrane vášho súkromia a údajov, ale nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, ani zaručiť, že k vašim informáciám nebude možné získať prístup, zverejniť ich, zmeniť alebo ich zničiť porušením akýchkoľvek našich štandardných fyzických, technických alebo správcovských bezpečnostných opatrení. Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich informácií, informácií o transakciách a údajov uložených na našich webových lokalitách.
Žiadny spôsob prenosu údajov cez internet ani spôsob elektronického ukladania však nie je 100 % bezpečný. Preto nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. S pribúdajúcimi novými technológiami budeme naďalej zlepšovať naše bezpečnostné postupy.
Keďže pôsobíme na medzinárodnej úrovni, vaše informácie vrátane osobných údajov sa môžu prenášať a sprístupňovať v USA a/alebo v akejkoľvek inej krajine, než je krajina vášho bydliska. Aj v týchto krajinách vynakladáme všetku primeranú starostlivosť na ochranu vašich osobných údajov.

JEDNODUCHO
Tvrdo pracujeme na ochrane vašich informácií. Keďže pôsobíme na medzinárodnej úrovni, vaše informácie vrátane osobných údajov sa môžu prenášať a sprístupňovať v akejkoľvek inej krajine, než je krajina vášho bydliska. Aj v týchto krajinách vynakladáme všetku primeranú starostlivosť na ochranu vašich údajov.

ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Vaše informácie zdieľame s online inzerentmi a spoločnosťami tretích strán, ktoré my alebo oni využívame na audit alebo zlepšenie poskytovania a výkonu reklám alebo obsahu na webových stránkach a v aplikáciách (napríklad prostredníctvom služieb Google Analytics a Google Adwords), ako je uvedené vyššie.
Okrem prípadov výslovne opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov nebudeme zdieľať osobné údaje so žiadnou treťou stranou. Vyhradzujeme si však právo zdieľať informácie, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami v súhrnnej a/alebo anonymnej forme a nebudeme vás nevyhnutne žiadať o súhlas, ani vás o tom nebudeme informovať. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme tiež zverejniť, ak to vyžaduje zákon alebo ak sme v dobrej viere, že zverejnenie je nevyhnutné na: (1) dodržanie zákona alebo právneho postupu, ktorý bol od nás vyžadovaný; (2) ochranu našich práv alebo majetku; alebo (3) konanie v núdzovej situácii na ochranu niekoho bezpečnosti. Upozorňujeme, že môžeme byť povinní zverejniť osobné identifikačné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti a presadzovania práva.

JEDNODUCHO
Vaše informácie zdieľame s online inzerentmi a spoločnosťami tretích strán, ktoré my alebo oni využívame na audit alebo zlepšenie reklám alebo obsahu na webových stránkach a v aplikáciách (napríklad prostredníctvom služieb Google Analytics a Google Adwords).

Akékoľvek iné údaje nezdieľame, pokiaľ k tomu nie sme nútení.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Ochrana súkromia malých detí je obzvlášť dôležitá. Z tohto dôvodu vedome nezhromažďujeme ani nevyžadujeme informácie od osôb mladších ako 13 rokov. V prípade, že sa dozvieme, že sme zhromaždili informácie od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, tieto informácie čo najskôr odstránime. Ak sa domnievate, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov alebo o ňom, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu, ktorá vám bola oznámená na webových stránkach a/alebo v našich službách.

JEDNODUCHO
Nezhromažďujeme informácie o deťoch mladších ako 13 rokov.

PRIJATIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním webových lokalít alebo ktorejkoľvek z našich služieb vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov zverejnením zmien na tejto stránke. Skontrolujte dátum revízie v dolnej časti tejto stránky, aby ste zistili, či boli zásady od poslednej kontroly upravené. Vaše ďalšie používanie ktorejkoľvek časti našej stránky alebo služieb po zverejnení aktualizovaných zásad ochrany osobných údajov bude znamenať váš súhlas so zmenami.

JEDNODUCHO
Používaním stránky a služieb vyjadrujete súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z času na čas môžeme vykonať zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na tejto stránke, aby ste mali vždy prístup k najnovším zásadám ochrany osobných údajov.

JEDNODUCHO
Tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizujeme a dobre ich monitorujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

Chceme, aby ste mali kontrolu nad tým, ako používame vaše osobné údaje. Môžete tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:
1. Môžete nás požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
2. Môžete nás informovať o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov alebo nás môžete požiadať o opravu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme;
3. V určitých situáciách nás môžete požiadať, aby sme vymazali, zablokovali alebo obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás máme, alebo namietať proti konkrétnym spôsobom, akými vaše osobné údaje používame, a
4. V určitých situáciách nás môžete tiež požiadať, aby sme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, zaslali tretej strane.
Ak vaše osobné údaje používame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s platnými právnymi predpismi. Okrem toho, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto používaniu vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Spoliehame sa na to, že zabezpečíte, aby vaše osobné údaje boli úplné, presné a aktuálne. Prosím, informujte nás o akýchkoľvek zmenách alebo nepresnostiach vo vašich osobných údajoch bezodkladným kontaktovaním nás.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek, ako aj
otázkok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov, postupov na webových lokalitách alebo vášho zaobchádzania s týmito lokalitami, nás kontaktujte zaslaním e-mailu na adresu helpsk@gamegarage.me. Na tú istú e-mailovú adresu sa môžete obrátiť, ak chcete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu a nie je vám priamo k dispozícii žiadny mechanizmus odmietnutia.
Ak máte sídlo v EHP a domnievate sa, že sme nedodržali zákony o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť Komisii pre ochranu údajov v Holandsku alebo miestnemu dozornému orgánu.

JEDNODUCHO
Kontaktujte nás v prípade, že chcete získať údaje, ktoré sme o vás uložili, ak chcete svoje údaje opraviť, pozastaviť alebo vymazať, alebo ak máte akúkoľvek inú otázku.
Ak máte sídlo v EHP, môžete sa tiež sťažovať dozornému orgánu, ak si myslíte, že sme nedodržali zákon o ochrane údajov.